Orientering Öland

Info

Ölandsgruppen skapades för att återuppliva och underhålla kartor på Öland

Gruppen består av Kalmar OK, Nybro OK, SOK Viljan, Torsås OK och Ålems OK

Historia

De första kartorna som producerades i detta klubbsamarbete var klara 1997. Det var tre kartor, en vid Böda sands camping, en karta i norra delen av Bödabukten, kallad Ängjärnsudden, och en karta på västra sidan vid Ramsnäs.

1997 genomfördes en dubbeltävling i Kalmar OK:s regi (inga ytterligare tävlingar har genomförts på kartorna)

Bödasand-kartan reviderades redan 1999 (golfbana tillkommit) och 2006 gjordes ånyo en revidering av kartan.

2015 startade arbetet med att revidera Bödasand-kartan. 2016 reviderades Ramsnäs och utökades i söder ner till Byrum och några mindre intressanta områden från tidigare kartområde togs bort. Till våren 2017 var även Ängjärnsudden och nyritningen av strandremsan mellan de båda kartorna klar.